Lumina – The Light – Lucian Blaga

Lumina

Lumina ce-o simt

năvălindu-mi în piept când te văd,

oare nu e un strop din lumina

creată în ziua dintâi,

din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?

Nimicul zăcea în agonie,

Când singur plutea-n întuneric şi dat-a

Un semn Nepătrunsul:

“Să fie lumină!”

 

O mare

şi-un vifor nebun de lumină

făcutu-sa-n clipă:

o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi,

o sete de lume şi soare.

 

Dar unde-a pierit orbitoarea

lumină de-atunci – cine ştie?

 

Lumina, ce-o simt năvălindu-mi

în piept când te văd – minunato,

e poate că ultimul strop

din lumina creată în ziua dintâi.

 

light

 

The light

The light I feel

bursting in my chest when I see you,

isn’t it perhaps a drop from the light

created on the first day,

from that light deeply craving for life?

The nothingness was lying in agony,

when alone was floating in the darkness

and a sign gave the Unrevealed:

“Let there be light!”

 

A sea

and a crazy blizzard of light

were made in a moment:

it was such a thirst for sins, longings, enthusiasm, passions,

a thirst for the world and the sun.

 

But where has that shining light gone

since then – who knows?

 

The light that I feel bursting

in my chest when I see you – oh you wonderful one,

it’s maybe the last drop

from the light created in the first day.

 

4 thoughts on “Lumina – The Light – Lucian Blaga

  1. Pingback: Flashback noiembrie 2016 | adropofinspiration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.