Veniţi după mine tovarăşi! – Follow me mates! – Lucian Blaga

Veniţi după mine tovarăşi!

                                                                         Prietenilor mei

 

Veniţi lângă mine tovarăşi! E toamnă,

se coace

pelinul în boabe de struguri

şi-n guşe de viperi veninul.

 

C-un chiot vreau astăzi să-nchin

în cinstea sălbaticei mele minuni, care pleacă

lăsându-mă singur,

cu plânsul,

cu voi,

şi cu toamna.

 

Veniţi mai aproape! – şi cel care are

urechi de-auzit să audă:

durerile nu sunt adânci decât atuncea când râd.

Să râdă deci astăzi în mine

amarul

şi-n hohote mari să-şi arunce pocalul în nori!

 

Veniţi lângă mine, tovarăşi, să bem!

Ha, ha! Ce licăreşte-aşa straniu pe cer?

E cornul de lună?

Nu, nu! E un ciob dintr-o cupă de aur,

ce-am spart-o de boltă

cu braţul de fier.

 

Sunt beat şi aş vrea să dărâm tot ce-i vis,

 ce e templu şi-altar!

Veniţi lângă mine, tovarăşi! Ca mâine-o să mor,

dar vă las moştenire,

superbul meu craniu, din care să beţi

pelin

când vi-e dor de viaţă,

şi-otravă

când vreţi să-mi urmaţi! – Veniţi după mine, tovarăşi!

 

friends toasting wine

 

Follow me, mates!

                                                           To my friends

 

Come beside me mates! It’s autumn,

it’s ripening

the wormwood in grapes

and in viper’s goiters, the venom.

 

With a whoop I want to give a toast

to my wild miracle, who’s leaving

abandoning me on my own,

with my weeping,

with you,

and the autumn.

 

Come closer! – and he who has

ears to hear, hear it:

the pains are deep only when I laugh.

May it laugh then today in me

the bitterness

and with roars of laughter its cup to throw in the clouds!

 

Come beside me, mates, let’s drink!

Huh, huh! What’s flickering so eerily in the sky?

It’s the moon crescent?

No, no! It’s a shard from a golden cup,

which I broke against the sky

with my iron arm.

 

I’m drunk and I’d want to break down all that’s dream,

that’s temple and shrine!

Come beside me, mates! I may as well die tomorrow,

but I leave you as my heritage,

my splendid skull, from it to drink

absinth

when you crave for life,

and poison

when you want to follow me! – Follow me mates!

8 thoughts on “Veniţi după mine tovarăşi! – Follow me mates! – Lucian Blaga

  1. Marele si inconfundabilul
    Blaga. Am avut doi profesori de română dedicați profesiei,noi citeam cu pasiune . Cred ca generatia anilor 60. 61a avut șansa unei educații deosebite.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.